Home page
les 1 | Les 2 | les 2b | Les 3 | Les 4 | Les 5 | les 6 | Les 7a | Les 7 b | les 8a | Les 8b | Les 9 | Les 10 | Les 11 | Les 12 | Les 13 | Les 14a | les 14b | Les 15 | Les 16a | Les 16b | Les 17 | les18 | Les 19 | Les 20 | Aanhangsel A1 |
 

les 1
Alles toeval?
 Wat is de drijvende kracht bij het ontstaan en de ontwikkeling van het heelal en van het leven?
Vele wetenschappers menen alles te kunnen verklaren met de drie beginselen:
·                     Toevallige oorsprong (van het heelal en de constante dingen in de natuur) 
                (Het heelal zou door toeval zijn ontstaan. Het zou ook louter toeval zijn
                dat de aarde als enige planeet in ons zonnestelsel alle voorwaarden heeft
                die dierlijk en menselijk leven mogelijk maken.)
·                     Toevallige mutaties van genen
                (Dit betekent dat sommige levende wezens door toevallige veranderingen in hun erfelijke
                eigenschappen (genen) beter aangepast worden aan hun leefwereld)

·                     Natuurlijke selectie (Dit betekent dat de omgeving levende wezen met minder aangepaste  
              levensvormen uit laat sterven.)

Zonder de evolutietheorie nu helemaal af te kraken, blijft wel de vraag of met deze drie beginselen alles verklaard kan worden.
Zo kunnen wij ons afvragen: Wat is telkens weer nodig om iets ingewikkelds tot stand te brengen? Organisatie! Een computer bv. bestaat uit talloze verschillende onderdelen die samenwerken. Wanneer wij die onderdelen zo maar in een lege computerbehuizing werpen, ontstaat er nog geen werkende computer. De onderdelen moeten op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden worden. Om organisatie tot stand te brengen is intelligentie nodig. Hetzelfde geldt voor de levende cel.

 

Er zijn dan ook vooraanstaande wetenschappers, die achter de ingewikkelde en schitterende levensvormen van de natuur een plan vermoeden. Zij spreken van een intelligent ontwerp (“Intelligent Design”= ID). Zij komen op wiskundige gronden tot de stelling dat de natuur een zodanige complexiteit en ordening bezit, dat dit vanuit wetenschappelijk gezichtspunt niet tot toeval herleidbaar kán zijn. Statistisch gezien is het totaal onwaarschijnlijk dat uit een grote reeks van toevallen iets zinvols ontstaat. Daarom moet geconcludeerd worden dat een intelligentie erachter zit.
Filosofen die nog dieper kijken, zien in de natuur een doelgerichtheid die je normaal gesproken alleen tegenkomt bij intelligente wezens die vooruit kunnen zien. Hoe komt die doelgerichtheid in de natuur, als er niet een intelligentie is die hem erin gelegd heeft?
Vanuit ons geloof zeggen wij: die intelligentie noemen wij God. Wordt op die manier wetenschap en geloof met elkaar vermengd? Neen. Een wetenschapper komt vanuit zijn eigen wetenschappelijke methoden (bijvoorbeeld wiskunde en statistiek) tot de conclusie van een intelligentie achter alles.
Ons geloof komt vanuit een heel ander vertrekpunt, namelijk vanuit de Bijbel en de kerkelijke uitleg ervan, tot eenzelfde conclusie. Vanuit twee verschillende vertrekpunten bij hetzelfde uitkomen, is echter geen vermenging van natuurwetenschap en geloof.
Natuurlijk weten wij uit de Bijbel en de uitleg daarvan nog veel meer over God dan wat wij met redeneren alleen kunnen concluderen. Bv. dat God oneindig goed is, dat Hij ieder van ons gewild heeft, dat Hij Vader, Zoon en Heilige Geest is. Dat moest ons mensen natuurlijk eerst verteld worden (vooral door Gods Zoon Jezus Christus). Daar kom je niet van alleen op.
Soms menen mensen dat de scheppingsverhalen uit de Bijbel en de natuurwetenschappen niet samen kunnen gaan. Zij hebben dan vaak niet in de gaten dat het bij de scheppingsverhalen niet gaat om letterlijke, natuurwetenschappelijke beschrijvingen. De scheppingsverhalen gebruiken een beeldspraak. Zij willen ons door middel van beelden belangrijke dingen vertellen. De natuurwetenschap gebruikt daarentegen een beschrijvende taal. Beiden spreken dus op verschillende manieren over een en dezelfde werkelijkheid.
Vet, hé? (Ik bedoel “vet” natuurlijk als beeldspraak en niet als natuurwetenschappelijke beschrijving, want ik heb dit woord niet vet gedrukt en het scherm van je computer is ook niet vettig, hoop ik).

 

 

 
   

Lessen Music & Fun In de Diepte Online Bijbel News 4U