Home page
les 1 | Les 2 | les 2b | Les 3 | Les 4 | Les 5 | les 6 | Les 7a | Les 7 b | les 8a | Les 8b | Les 9 | Les 10 | Les 11 | Les 12 | Les 13 | Les 14a | les 14b | Les 15 | Les 16a | Les 16b | Les 17 | les18 | Les 19 | Les 20 | Aanhangsel A1 |
 

Les 4
 
Zoek enkele van de kenmerken van de Messias op
die lang tevoren werden voorspeld
en kijk hoe ze vervuld werden.
 
Je kunt daarvoor een onlinebijbel gebruiken. Print eerst deze bladzijde uit.
 
1.      Gaat naar de onlinebijbel. (www.biblija.net)
2.      Zorg dat bovenaan het vakje ‘GNB96’ staat aangevinkt
(= Groot Nieuws Bijbel 1996).
Dat is de gemakkelijkste vertaling voor jongeren.
3.      Links kun je het bijbelboek aanklikken dat je zoekt.
4.      Dan verschijnt een horizontale balk met de nummers van de hoofdstukken.
Klik het hoofdstuk aan dat je zoekt.
5.      Dan verschijnt de tekst van dat hoofdstuk.
Scroll erdoorheen totdat je bij het vers bent, dat je zoekt.
 
Je kunt de zoekopdrachten over verschillende werkgroepen verdelen.
Schrijf je resultaat op en lees het voor, als iedereen zijn opdracht vervuld heeft.
 
 
Voorspelling   OVER DE TOEKOMSTIGE MESSIAS    Vervulling            
     
Psalm 2,7  De Heer in de hemel zegt over Hem:
Jij bent mijn zoon 
> Matteüs 3,17
Jeremia 23,5   Hij zal een nakomeling zijn van koning David   > Matteüs 1,1
Genesis 49,10      Hij zal uit de stam Juda komen > Matteüs 1,2
Micha 5,1 Hij zal in Bethlehem geboren worden > Matteüs 2,1
Jesaja 40,3-5 Hij zal worden voorafgegaan door een boodschapper > Matteüs 3,1-2
Jesaja 35,5-6 Hij zal lammen, blinden en doven genezen > Lucas 7,21-23       
Zacharia 9,9  Hij zal Jeruzalem binnenrijden op een ezel > Matteüs 21,6-11  
Jesaja 53,7 Hij zal zwijgen tegenover zijn aanklagers  > Matteüs 27,12
Jesaja 53,5

Hij zal om onze zonden worden vermorzeld (geseling)
en doorboord (kruisiging)

> Matteüs 27,26
Psalm 22,19   Zijn kleren zullen worden verdeeld en er zal om gedobbeld worden                                            > Matteüs 27,35    
Jesaja 53,12    Hij zal voor de misdadigers om vergeving vragen > Lucas 23,34
Zacharia 12,10  De mensen zullen opkijken naar Hem die ze dood gestoken hebben                                     > Johannes 19,34
                            
 Opmerking:     Soms lijkt het of de schrijver over een persoon uit het verleden spreekt
en niet over de toekomstige Messias. Wij kunnen dat misschien zo uitleggen:
            De schrijver heeft dan achteraf opschreven wat hij in een visioen of ingeving van God had gezien.
 
            Om ervan overtuigd te raken dat een bepaalde tekst een voorspelling van de
toekomstige Messias bevat, moeten wij natuurlijk heel vertrouwd zijn met de Bijbel. Misschien dat  je op het eerste gezicht niet overal een toespeling op de Messias kunt herkennen. Daarom hebben wij ook de Bijbelwetenschappers.
 
Bovendien: als je alleen die voorspellingen laat tellen die je persoonlijk duidelijk lijken, blijven er nog genoeg over om Jezus heel zeker als de lang verwachte Messias aan te wijzen.

 

 

 
   

Lessen Music & Fun In de Diepte Online Bijbel News 4U