Home page
les 1 | Les 2 | les 2b | Les 3 | Les 4 | Les 5 | les 6 | Les 7a | Les 7 b | les 8a | Les 8b | Les 9 | Les 10 | Les 11 | Les 12 | Les 13 | Les 14a | les 14b | Les 15 | Les 16a | Les 16b | Les 17 | les18 | Les 19 | Les 20 | Aanhangsel A1 |
 

les 6
 
Oplossing van het geheimschrift in les 6
 
 
Eens las Jezus voor uit het boek van de profeet Jesaja: 
 
DE GEEST VAN GOD DE HEER RUST OP MIJ,
 
OMDAT HIJ MIJ GEZALFD HEEFT.
 
HIJ HEEFT MIJ GEZONDEN OM AAN ARMEN
 
DE BLIJDE BOODSCHAP TE VERKONDIGEN.
 
 
om aan gevangenen te zeggen: jullie zijn vrij,               
aan blinden: jullie zullen zien,
aan onderdrukten: jullie zijn bevrijd,
en om te verkondigen dat de tijd is aangebroken
dat God genadig is.
Jezus verklaarde aan allen die er waren:
 
'Het woord dat u zojuist gehoord hebt,
is vandaag in vervulling gegaan'  Vgl. Lc.4,16-21)
 
 
Een duif op christelijke afbeeldingen is vaak het teken van de Heilige Geest. Als je in een kerk komt, zoekt dan een keer zo'n afbeelding. (Niet verwisselen met een duif, die een takje in de bek heeft. Die komt uit het oudtestamentische verhaal over de ark van Noah en is een teken van vrede).
 
 
 
 

 
   

Lessen Music & Fun In de Diepte Online Bijbel News 4U