Home page
les 1 | Les 2 | les 2b | Les 3 | Les 4 | Les 5 | les 6 | Les 7a | Les 7 b | les 8a | Les 8b | Les 9 | Les 10 | Les 11 | Les 12 | Les 13 | Les 14a | les 14b | Les 15 | Les 16a | Les 16b | Les 17 | les18 | Les 19 | Les 20 | Aanhangsel A1 |
 

les 14b
De zeven gaven van de heilige Geest
 
De bisschop of zijn plaatsvervanger strekt tijdens de vormselviering zijn handen uit over de vormelingen en bidt: "Zend over hen de heilige Geest, de Trooster. Schenk hun de geest van wijsheid en verstand, de geest van inzicht en sterkte, de geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam".
 
De wijsheid echter, die hier bedoeld is, heeft niets te maken met goede punten op school en de sterkte b.v. heeft niets te maken met spierballen.
De zogenaamde ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST willen ons helpen, om een goed leven te leiden, een leven zoals Jezus het graag zou zien.
Print deze site uit. Links is een situatie beschreven waarin je je kunt bevinden. Rechts staat beschreven hoe een gave van de heilige Geest je zou kunnen helpen. Maar de beschreven gave past niet bij de situatie. Trek de juiste verbindingslij­nen tussen de linker- en rechterkolom. Gebruik ervoor zeven verschillende kleuren. Zoek ten slotte de zeven gaven in de woordzoeker. Zij staan verborgen van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Kleur ze in dezelfde zeven kleuren.
 
SITUATIE:                                                                                       HULP DOOR
STERKTE
Opkomen voor je geloof. Doorgaan ondanks tegenslagen.
 
 VERSTAND
Teksten in de Bijbel
en uitleg over het geloof begrijpen.
 
ONTZAG
Verantwoord
omgaan met Gods schepping of zich netjes gedragen in een kerk. 
 
INZICHT
Goede raad aannemen of aan anderen geven
 
WIJSHEID
Onderscheid maken tussen goed en kwaad
  
KENNIS
De dingen zien zoals ze zijn en zichzelf niet voor de gek houden.
 
LIEFDE VOOR GODS NAAM
Vaker aan God denken en met Hem spreken    
 (= bidden)
Wanneer mijn vrienden in een winkel
iets pikken en ook mij willen overhalen
 
 
Wanneer ik mij afvraag, wat Jezus
tegen mij persoonlijk zegt in de Bijbel
 
 
Wanneer mijn ouders mij
een goede raad willen geven,
die ik niet kan begrijpen
 
Wanneer ik heel vaak denk:
ik hoef niet te leren
 
Wanneer ik naar de kerk ga
en anderen mij een watje vinden
 
 
Wanneer ik een toffe dag heb gehad
en er voor het slapengaan over nadenk
 
 
Wanneer ik beschermde planten zie
en ze eigenlijk graag zou willen plukken

 
  
 
 
K
 
E
 
N
 
N
 
I
 
S
 
L
 
I
 
E
 
F
 
D
 
E
 
V
 
F
 
U
 
N
 
V
 
V
 
T
 
S
 
S
 
D
 
E
 
O
 
H
 
O
 
T
 
I
 
R
 
O
 
C
 
N
 
E
 
E
 
S
 
R
 
I
 
T
 
R
 
H
 
T
 
G
 
Z
 
Z
 
K
 
S
 
A
 
O
 
N
 
A
 
T
 
Y
 
N
 
D
 
I
 
G
 
E
 
W
 
D
 
S
 
R
 
K
 
M
 
A
 
A
 
N
                                                                                                                                                      
 

 

 

 
   

Lessen Music & Fun In de Diepte Online Bijbel News 4U