Home page
les 1 | Les 2 | les 2b | Les 3 | Les 4 | Les 5 | les 6 | Les 7a | Les 7 b | les 8a | Les 8b | Les 9 | Les 10 | Les 11 | Les 12 | Les 13 | Les 14a | les 14b | Les 15 | Les 16a | Les 16b | Les 17 | les18 | Les 19 | Les 20 | Aanhangsel A1 |
 

les18
Mission impossible?
 
Elke gedoopte die gevormd wordt, krijgt een bijzondere zending, een mission. Aan jou wordt gevraagd om te laten zien dat je bewust christen bent, dat je bewust een volgeling van Jezus wilt zijn. Ook al lukt je dat niet van de ene dag op de ander, het gaat vooral om je goede bedoeling.
 
Vroeger gaf de bisschop aan de vormelingen een lichte tik tegen de kaak. Dat was geen echte mep, maar een soort teken: Je werd toen tot ridder van Christus geslagen. Misschien dat ze dat nu vanwege de kinderbescherming achterwege laten (grapje), maar het vormsel is nog altijd geen zaak voor “watjes.
 
Test jezelf. Lees telkens beide mogelijkheden aandachtig door. Kruis dan je eigen keuze aan. Vergeet niet dat je voor dingen die moeilijk zijn, ná het vormsel over de extra hulp van de heilige Geest beschikt.
Je goede bedoeling kun je echter nu al testen. Op de webbijlage kun je score uitrekenen.
 
Iemand in je klas wordt gepest.                               Iemand in je klas wordt gepest.
Je houdt je mond en doet niet mee.              [5]      Jij zegt: “Laat die flauwe kul”.                         [10]
 
Op school wordt een vraag gesteld                         Op school wordt een vraag gesteld
over godsdienst. Je geeft het goede antwoord,      over godsdienst. Je weet het goede antwoord,
hoewel de hele klas ongeïnteresseerd is.      [10]    maar wilt niet opvallen en zwijgt.              [0]
 
Je belt je oma om een kaarsje op te steken           Je steekt zelf een kaarsje op en je bidt zelf
en te bidden dat je je proefwerk goed maakt.[5]     dat je je proefwerk goed maakt.               [10]
 
Ik vind:                                                                     Ik vind:
In sommige landen verdraaien de kranten              In sommige landen verdraaien de kranten
de waarheid, maar onze kranten                             de waarheid. Ook wat in onze kranten staat,
kun je helemaal vertrouwen.                         [5]     is niet altijd waar.                                      [10]
 
Ik denk:                                                                    Ik denk:
Hoe minder Tv-programma’s je op één dag ziet,     Hoe meer Tv-programma’s je op één dag ziet,
hoe meer onthoud je van de inhoud.             [10]  hoe meer onthoud je van de inhoud           [5]
 
Vanuit je parochie wordt een programma               Vanuit je parochie wordt een programma
aangeboden voor de jeugd.                                     aangeboden voor de jeugd
Je gaat er niet heen, omdat “iets van de kerk”       Je gaat erheen,
toch niet gaaf kan zijn.                                    [0]    om te kijken of het je aanspreekt.             [5]
 
Ik wil in mijn leven ertoe bijdragen,                         Ik wil het in mijn leven rustig hebben en
dat de wereld een klein beetje beter wordt.   [10]   gemakkelijk en ik wil vooral niet opvallen. [0]
 
Ik bid alleen als ik eraan behoefte heb.            [5]   Ik probeer regelmatig te bidden.               [10 ]
 
Ik denk:                                                                             Ik denk:
Zoals regelmatig voedsel nodig is voor je lichaam           Af en toe met kerstmis of een uitvaart
zo is ook het regelmatig ontvangen van Jezus                naar de kerk gaan Is voldoende
in de hostie nodig voor je geloofsleven.          [10]           voor je geloofsleven.                       [ 5 ]
 

Noteer      0 tot 35 punten:  Ben je wel gemotiveerd voor het vormsel?

je score: 40 tot 60 punten:  Heilige Geest, kom met uw vuur!
               65 tot 85 punten:  Heilige Geest, geef mij volharding en kracht!
 

 

 
Mission is possible !
 

 
   

Lessen Music & Fun In de Diepte Online Bijbel News 4U