home
 
Inleiding  
De opbouw van het Vormselproject  
De Opbouw Van de Les  

   
De opbouw van het Vormselproject
 
Omdat het aantal beschikbare uren voor de gehele vormselvoorbereiding
en de lengte van de afzonderlijke lessen overal verschillend is,
heeft ook dit vormselproject evenals zijn voorganger een variabel aantal lessen.
Het minimale aantal lessen bestaat uit blok 2 en 3.
 
BLOK 1: Het project begint met 4 impulsen voor het ontwikkelen van een Godsbeeld:
 
Les   1             De waarschijnlijkheid van het bestaan van God
Les   2             De eigenschappen van God en hoe de mensen ze leerden kennen
Les   3             Verschillende eenzijdige Godsbeelden
Les   4             Het bijzondere van Jezus die de Zoon van God is
 
BLOK 2: De volgende 7 lessen gaan in op de kerngegevens uit het leven van Jezus
 
Les   5             De geboorte van Jezus
Les   6             De doop van Jezus (= openbaring van de H.Drieëenheid)
Les   7             Het lijden en sterven van Jezus
Les   8             De zin van het lijden en sterven van Jezus
Les   9             De verrijzenis van Jezus
Les 10             De verschijning van de verrezen Jezus
Les 11             De hemelvaart van Jezus
en de zending van de H.Geest met Pinksteren
 
BLOK 3: De volgende 4 lessen spreken over de functie van de H.Geest en het Vormsel
 
Les 12 a+b     Door de heilige Geest blijft Jezus bij ons
Les 13             Het Vormsel: Sacrament van de heilige Geest
Les 14             Elementen van het Vormsel: De zalving met Chrisma en het merkteken
Les 15 a+b     De betekenis van de woorden bij de zalving
 
BLOK 4: De volgende 5 lessen zijn een bezinning op het leven van een gevormde christen
en kunnen vóór of na het Vormsel worden gegeven
 
Les 16 a+b     De 10 Geluksregels (de 10 geboden)
Les 17 a,b,c    De 10 Geluksregels (vervolg)
Les 18             De zending van een gevormde christen
Les 19             De heilige Geest en de Kerk
Les 20             De heilige Geest en Maria
 
In de webbijlagen van sommige lessen is nog aanvullende leerstof te vinden
die uitgeprint en achter in het werkboek opgeborgen kan worden
           
 
LITURGISCHE SUGGESTIES VOOR VIERINGEN
 
1.      Presentatieviering voor de vormselkandidaten                                   tussen les 4 en les 11
2.      Kerstspel                                                                                                                Kerstmis
3.      Kruisweg                                                                Goede Week, vooral op Goede Vrijdag
4.      Moderne biechtviering                                          bij voorkeur na les 17 (anders na les 12)
5.      Vormsel                                                                       Elementen voor een vormselviering
 

 
   

 

 
Vieringen Links Online Bijbel lessen leerlingen