home
 
Inleiding  
De opbouw van het Vormselproject  
De Opbouw Van de Les  

   
De opbouw van een les
 
Voorbereiding:
 
Het verdient de voorkeur om de vormsellessen te geven in een lokaal waar een of meerdere computers met internetverbinding aanwezig zijn. Ideaal is een lokaal met een smartboard. Ook kan de vormselles gegeven worden in een computerlokaal zoals dat op steeds meer basisscholen aanwezig is. Wel dient tevoren uitgeprobeerd te worden of de betreffende sites waarnaar het vormselproject verwijst, bereikbaar zijn vanuit die locatie. (Sommige scholen hebben immers hun internettoegang voor de leerlingen beperkt).
 
In alle andere gevallen kunnen de internetopdrachten als huiswerk meegegeven worden.

 
Begin van de les
 
Het meest belangrijke van een vormselles is niet de kennisoverdracht door de leerkracht, maar het innerlijk geraakt worden dat alleen de heilige Geest kan bewerken. God spreekt echter meestal in de stilte. Daarom is het scheppen van een rustige sfeer aan het begin van een les van groot belang. Laat uzelf niet opjagen door de stof die binnen een bepaalde tijd behandeld moet worden. Probeer vanaf de eerste les duidelijk de orde te handhaven.
 
Kies een gebed uit (zie het aanhangsel van het werkboekje) en bid dit hardop samen met alle leerlingen. U kunt ook de leerlingen laten kiezen welk gebed zij graag willen bidden.
 
Herhaling van de vorige les
 
Begin elke les door enkele leerlingen devorige les kort te laten herhalen. Indien er huiswerk werd opgegeven, ga naar ze hun huiswerk hebben gedaan.
 
In de eerste les kun je natuurlijk nog geen voorgaande les bespreken. In die les heb je de tijd vooral nodig om een beetje met elkaar kennis te maken en met het project (werkboekje en website).
 
Was aan het huiswerk een printopdracht gekoppeld, laat je dan de printopdracht om beurten voorlezen. In het werkboekje achter bevindt zich een insteekhoes waarin deze kan worden opgeborgen.
 
Gaat het bij het huiswerk om een liedje of filmpje, laat je de inhoud ervan vertellen.
 
Lezen in het werkboek
 
Indien de stof van de les uit een leestekst bestaat, laat die dan afwisselend door verschillende leerlingen voorlezen. Geef de leesopdrachten zo, dat de leerlingen niet kunnen voorspellen wanneer ze aan de beurt zijn. Dat verhoogt hun concentratie en medewerking.
 
Vraag na het lezen van een alinea met moeilijke woorden (bv. Messias) of ze begrepen hebben wat ze hebben gelezen.
 
Laat na het lezen van de hele tekst deze kort samenvatten door enkele leerlingen.
 
 
Verwerkingsopdrachten in het werkboekje
 
Lees de verwerkingsopdracht hardop voor en vraag of iedereen die begrepen heeft.
Laat de leerlingen vervolgens de verwerkingsopdracht uitvoeren (invuloefening / woordzoeker / opstel / geheimschrift / puzzel / tekening).
 
Loop ondertussen door de groep heen en kijk over hun schouders mee. Dat laat een positief interesse zien, maar functioneert ook als controle of ze wel serieus werken.
 
 
·         Antwoorden die voorgegeven, maar verborgen zijn in een woordzoeker of geheimschrift e.a. vindt u voor uw eigen controle in de webbijlage van de leraren die met de desbetreffende les correspondeert. Hebben alle of de meeste kinderen hun opdracht vervult, laat ze dan de antwoorden om beurten voorlezen.
 
Verborgen antwoorden worden gezocht in
les 1, les 2, les 5, les 6, les 7, les 10, les 11, les 13, les 15b en les 19
 
·         Antwoorden die niet voorgegeven zijnkunt u de leerlingen in een groepsgesprek laten zoeken. Vervolgens kunt u ze kort samenvatten en op het bord schrijven. Van daaruit kunnen de leerlingen de antwoorden overnemen in het werkboekje.
 
Niet voorgegeven antwoorden worden gezocht in
les 1, les 3 (boven), les 9, les11 en les 14.
 
Voor uw eigen controle vindt u voorbeelden van de gezochte antwoorden in de webbijlage van de leraren die met de desbetreffende les correspondeert.
 
·         Antwoorden op persoonlijke vragen kunnen het best ook echt persoonlijk gegeven worden. Dat houdt voor de leerkracht in dat ze erop toeziet dat de leerlingen niet te veel van elkaar overschrijven. Zelfstandig nadenken en een zekere originaliteit wordt hierbij op prijs gesteld. Tegenover de eerste versie van Vorm-fun zijn er meer van die persoonlijke vragen bij gekomen om het proces van persoonlijke geloofsgroei en bewuste keuze voor het vormsel te stimuleren.
 
Zoek bij uw rondgang door de klas naar antwoorden waarbij u ziet dat er echt is nagedacht. Laat die dan, nadat iedereen klaar is, om beurten voorlezen.
 
            Persoonlijke antwoorden worden gezocht in les 3, les 5, les 8, les 12b en les 19.
 
Voor uw eigen controle vindt u voorbeelden van de gezochte antwoorden in de webbijlage van de leraren die met de desbetreffende les correspondeert.
 
·         Antwoorden van de test (les 17c: De 10 geluksregels) vindt u in de webbijlage van de leraren die correspondeert met les 17. Uiteraard gaat het hierbij alleen om voorbeeldantwoorden. Er zijn er nog meer goede antwoorden mogelijk. U kunt de lijst met mogelijke antwoorden voor uzelf uitprinten om een indicatie te hebben bij het nakijken van de test. Het beoordelen van de test kan op twee manieren:

 
o       U kunt de werkboekjes meenemen en persoonlijk de test nakijken.
o       U kunt de antwoorden van de leerlingen per geluksregel (per gebod) in de groep laten voorlezen en bepalen welke antwoorden juist zijn. De kinderen kunnen dan zelf correcties aanbrengen en zichzelf voor elk goed antwoord een punt geven.
 
·         Punten voor de zelftest (les 18: Mission impossible?) vinden de leerlingen op hun eigen webbijlage van les 18.
                                                
De website
 
Het bezoek aan de website is in de meeste gevallen bewust aan het eind van de les geplaatst.
 
Zijn tijdens de les computers beschikbaar, dan kan met een korter of langer verblijf op de website de les afgerond worden. Naast de webbijlage die met de desbetreffende les correspondeert, zijn er immers ook nog de knoppen Music & Fun en Verdieping. Al naar gelang de beschikbare tijd mogen die dan ook bezocht worden.
 
Alleen bij les 11 moet de website aan het begin van de les bezocht worden. Is geen computer tijdens de les beschikbaar, dan wordt de opdracht van les 11 afvast als huiswerk na les 10 meegegeven en in uitgeprinte versie meegebracht.
Is nooit een computer tijdens de les beschikbaar, dan wordt het bezoek aan de website altijd als huiswerk meegegeven.
 

 
   

 

 
Vieringen Links Online Bijbel lessen leerlingen