home
 
Inleiding  
De opbouw van het Vormselproject  
De Opbouw Van de Les  

   
Algemene inleiding

voor leraren en ouders

Meer dan 12 jaar lang werd het vormselproject VORM-FUN in talloze vormselgroepen in en buiten het bisdom Roermond gebruikt. Zo’n 30.000 verkochte exemplaren spreken een duidelijke taal. Maar tijden veranderen.
 • Sommige toen nog actuele voorbeelden in genoemd project zijn intussen gedateerd.
 • Ook heeft de PC zijn onstuitbare intocht gehouden in de leslokalen en in de huiskamers.
 De godsdienstige beleving van de kinderen is eveneens veranderd.
            Tot de criteria van een hedendaags vormselproject rekent
            de criteriacommissie van de bisschoppen­conferentie o.a. :
 • impulsen voor het ontwikkelen van een godsbeeld
 • werkvormen die alle zintuigen aanspreken
  met aandacht voor spelelementen
  en verdiepende technieken
Vanuit deze en andere uitgangspunten is het vormselproject VORM-FUN grondig bewerkt.
Het nieuwe project heet VORM-FUN2 en bestaat uit een werkboekje met vele puzzel- en zoekopdrachten en een bijbehorende internetsite die via www.vormfun.nl is te bereiken.
 
Hierop zijn voor de leerlingen opdrachten te vinden ter verdieping (bv. videoclips met religieuze songs, filmtrailers, meditatieve powerpointpresentaties en een zoekprogramma voor de bijbel). Belangrijk is wel dat aan de tieners wordt gevraagd om na het bekijken van het item via het pijltje links boven meteen terug te keren naar de vormselwebsite. Elke les in het werkboekje heeft een bijbehorende bijlage op de website, die of tijdens de les of als huiswerk kan worden bekeken. Sommige items kunnen worden uitgeprint en achter in het werkboekje opgeborgen worden.
Ook de leraren hebben hun eigen rubriek die met een wachtwoord is beveiligd. Het wachtwoord krijgt u bij de aankoop van de werkboekjes. In hun rubriek vinden de leraren informatie over de desbetreffende les en, indien nodig, de oplossingen van de opdrachten in het werkboekje.
De ouders worden uitgenodigd om regelmatig samen met de vormelingen de werkboekjes en de site te bekijken. De videoclips en filmtrailers kunnen dan een welkome opening vormen voor een gesprek. Bovendien wordt hun hulp bij sommige vreemdtalige webbijlagen op prijs gesteld.                                 
            Het nieuwe project biedt u een vormselproject
 • met een eigen website die steeds geactualiseerd kan worden.
 • met aandacht voor kennisoverdracht (werkboekje) én emotionele beleving (website).
 • met een keuzemogelijkheid
  • om het werken in het werkboekje en het bezoeken van de website
   in één leseenheid te behandelen
  • of op te splitsen in les en huiswerk.
 • met een variabel aantal lessen (10 t/m 20 lessen).
 • met liturgische suggesties voor vieringen tijdens het schooljaar
 • met een actualiteitenrubriek op de website voor de tijd na het vormsel
Ten slotte hartelijk dank aan René Moonen (Virensa Techniek) voor de technische adviezen en aan mijn vriend Hans Gerards voor het nakijken van alle concepten. Moge dit vormselproject vele jonge mensen helpen om zich voor Gods Geest open te stellen.                   
   Pastoor Rainer Kanke

 

 

 
   

 

 
Vieringen Links Online Bijbel lessen leerlingen